ZD Simulátor - Nákladní vlak s 2TE10U

Dlouho jsme se s něčím neprojeli tak to dneska napravíme - vezmeme si na to ukrajinskou dvojdílnou diesel-elektrickou lokomotivu a poněkud delší nákladní vlak. Seznámíme se se základními rysy a ukážeme si ovládání.

Lokomotiva typu 2TE10U je dvoudílná dieselelektrická lokomotiva pro vedení nákladních i osobních vlaků na hlavních tratích, s maximální rychlostí 120 km/h, podvozkem CoCo+ CoCo, hmotností 2x 129t a výkonem 52000 mp (megapond), 4400 kW, 2x 3000hp při 850 rpm. Maximální osový tlak je 21.5t, délka 34m, pohon zajišťují dva dieselové 10-válcové motory Kharkov 10D100 .


2TE10U

Pro krátké seznámení s kabinou jsem připravil obrázek.


2TE10U

Nadále popisuji placenou verzi. Ta free varianta je na můj vkus ořezaná opravdu hodně.

Nejprve tedy jak nastavit svou "misi". Vybereme lokomotivu 2TE10U, zvolíme nákladní (Freight) vlak, zadáme 50 vagónů, což nám automaticky navrhne typ vagónů "gondola01" a dopočte 200 os (axes). Hmotnost "tons" stanovme na 50 (vagónů) krát 23t (prázdný EAS) + 50t (ložná hmotnost), dohromady 50 * 73t = 3650t. Vozy s klimatizací "compartment carriages" dáme 0. Trať "Kiev-Shevcenko 7.02", směr "Forward", pozice "ordinate" na "KievPass". Předsazení lokomotivy "Shunting" 18.


Nastavení

Po načtení simulátoru se nacházíme na lokomotivě v kabině směřující k vagónům.

Než se pustíme do větších akcí, uvedu pár informací k řádku, který je úplně nahoře.
Energy/Fuel=0 0.0000 ... spotřebované palivo (kg)/okamžitá spotřeba
Diesel=0.0/0.0 ... nastartované diesel motory
Pos=0/0 ... pozice jizdních stupňů, 0 až 15
RPM=0/0 ... otáčky motorů 0, až 851 (ot/m)
U=0/0 ... napětí (V)
OP=1.00/1.00 ...
Igen=0/0 ... proud z generátoru (A)
Pow=0/0 ... výkon 0 či 21 až 1900
Pcompr=0/0 ... činnost kompresoru
KGpH=0.0/0.0 ... přepočtená hodinová spotřeba nafty (kg/h)
Twater=20.00/20.00 ...teplota vody (C)
Toil=20.00/20.00 ... teplota oleje (C)

Tip: spotřebované palivo je spolu s trestnými body dalším parametrem pro porovnání schopností vést vlak.

Pokud jsme nastavili noc, rozsvítíme pomocí SHIFT+G osvětlení v kabině.

Pomocí pravého tlačítka zobrazíme náhled lokomotivy, odbrzdíme ruční brzdy a zavřeme kohouty průběžného potrubí.


Schéma

Zařadíme směr pro jízdu vpřed stiskem W.

Zapneme první motor stiskem SHIFT+P, následně jej nastartujeme stiskem K. Na budíku výkonu (dole) se zvedne ručička k volnoběžnému výkonu, po chvíli začnou stoupat k provozním hodnotám ručičky teploty oleje a vody.

Obdobně zapneme druhý motor pomocí SHIFT+O, následně jej nastartujeme stiskem J.

Když se nyní podíváme z externího pohledu klávesou Num"/", uvidíme nad výfuky jednotek slabý kouř výfukových plynů.

Pomocí SHIFT+L otevřeme ventil brzdového systému, kohout (pod ovladačem vlakové brzdy) se otočí do svislé polohy.

Stiskem SHIFT+U zapneme řízení lokomotivy.

V noci, případně i ve dne, rozsvítíme pomocí SHIFT+H reflektor.

Stiskem SHIFT+N zapneme vlakový zabezpečovač. Na návěstním opakovači se rozsvítí návěst, zazní zvukový a světelný signál vyzývající ke stisku tlačítka bdělosti. Neotálíme a stiskneme na potvrzení Z, při delší prodlevě by vlakový zabezpečovač aktivoval rychlobrzdu.

Pomocí [ odbrzdíme lokomotivní brzdu. Jelikož vlaková brzda je odbrzděná, ovladač je v poloze JÍZDA, tak se ručička na brzdovém válci snese zvolna k 0. Lokomotiva je odbrzděna, pokud jste vybrali trať a pozici dle návodu, pak lokomotiva začne zvolna couvat, protože trať je z kopce.

Stiskneme dvakrát A pro navolení jízdních stupňů, lokomotiva se začne pohybovat vpřed. Dáváme pozor, abychom nepřekročili rychlost 20 kmh. Jakmile nabereme rychlost, pomocí D vyřadíme jízdní stupně a jedeme setrvačností.

Co se rychlosti posunu týká, tak přiznávám, že tápu. Podle našich pravidel (ČD) se může během posunu samostatné jedoucí hnací vozidlo pohybovat 40 kmh. Jenže v ZD mi lokomotiva nepojede bez vlakového zabezpečovače, ten v tomto "závěrném" směru ukazuje STUJ a proti STUJ lze maximálně 20 km/h. Pokud by lokomotiva měla KLUB-U tak tam jde zapnout režim posunu. Zda by to něco změnilo to nevím, každopádně tady KLUB-U není.

Pokud se rozsvítí výzva k stisku indikátorů bdělosti, stiskneme na potvrzení Z.

Přiblížíme se k vagónům, lokomotivní brzdou ] dobrzdíme na rychlost 3 až 5 kmh, případně si regulujeme výkon pomocí A,D a [] brzdu. Pro lepší prostorový přehled se můžeme šipkou doprava vyklonit z bočního okénka a s držením pravého tlačítka myší natočit. Po najetí na vlak se ozve charakteristický zvuk zacvaknutí automatického spřáhla SA3.


Vyklonění.

Pomocí U vypneme řízení v této kabině, pravým tlačítkem myši zobrazíme lokomotivu, otevřeme ventil průběžného potrubí na pravém konci lokomotivy (kontrola svěšení lokomotivy a prvního vozu patří k povinnostem strojvedoucího) a kliknutím na kruhové šipky změníme kabinu na tu přední.

V přední kabině zapneme SHIFT+U řízení.

Před zkouškou brzdy vypneme vlakový zabezpečovač stiskem N.

Protože jsme změnili složení vlaku, musíme provést zkoušku brzdy. Vlak zabrzdíme lokomotivní brzdou ].

V zimě, při teplotách pod 2C, zabrzdíme rychlobrzdou Menu+9 a po chvíli zase odbrzdíme Menu+2, aby se rozhýbaly přimrzlé brzdy.

Stiskem F9 si zobrazíme detail o brzdách. Tam vidíme stav na lokomotivě i na posledním vagónu (viz obrázek dále).

Provedeme zkoušku těsnosti takto: zkontrolujeme tlak v průběžném potrubí, měl by být 5 barů. Brzdič vlakové brzdy dáme do polohy závěru bez napájení Menu+3, dvě minuty čekáme a sledujeme stav poklesu tlaku průběžného potrubí, způsobený netěsnostmi. Maximální povolený pokles je 0.5 baru. Vrátíme brzdič do polohy JÍZDA pomocí Menu+2.

Provedeme zabrzdění na zkoušku, při natlakovaném potrubí na 5 barů stiskneme Menu+7, počkáme na snížení tlaku v průběžném potrubí o 0.5 baru a stiskneme Menu+4 čili závěr s napájením. Po jedné minutě by kontroloval pracovník "koloťuk" fyzicky kladívkem zdrže vagónů, my ověříme tlak na konci vlaku, musí kopírovat pokles.


Uprostřed zabrzdění na zkoušku.

Pak na signál "Odbrzděte" bychom odbrzdili, zde Menu+2, a na konci vlaku se zjišťuje na kolik a za jak dlouho se zvýší tlak. Limit je 3 minuty a minimálně musí být 4.6 baru. Vypneme F9 detail brzdy.

Pozor! V žádném případě nevyjíždějte, pokud nemáte v pořádku vlakovou brzdu, nebo bude průšvih. Těžký nákladní vlak nemáte šanci ubrzdit pouhou brzdou na lokomotivě.

Zapneme zase vlakový zabezpečovač SHIFT+N a potvrdíme bdělost Z.

Stiskneme SHIFT+V pro zapnutí elektropneumatické brzdy EPT. Musí se rozsvítit zelená kontrolka dole, což je znamení, že odvody EPT jsou správně propojeny.

Elektropneumatická brzda EPT je kombinovaný systém, kdy brzdění je prováděno pneumaticky, ale povel k němu je dán elektrickým impulsem. Výhodou je, že na rozdíl od čistě pneumatického systému začnou všechny vagóny brzdit (a odbrzďovat) najednou.

Byla-li úspěšně vykonána zkouška brzdy a návěstidlo ukazuje VOLNO pak můžeme vyrazit.

Interní poznámka pro scénář: čas od startu cca 12 minut.

Krátkým stiskem SPC dáme houknutím znamení, že se vlak rozjíždí a pomocí [ odbrzdíme lokomotivní brzdu.

Postupně řadíme jízdní stupně pomocí A. Těžký vlak nabírá rychlost jen pomalu.


Vlak opouští Kyjev Passažirskij.

Je doporučeno po opuštění stanice, kde došlo ke změně strojvedoucího nebo sestavy vlaku, provést zkušební přibrzdění pro jistotu. Provedeme tedy Menu+7, ověříme že vlak zpomaluje a pak vrátíme brzdič do jízdní polohy pomocí Menu+2.

Na úseku je omezená rychlost na 25 kmh, protože vlak jede přes několik odboček. S ohledem na setrvačnost vlaku (a taky je trať z kopce) je třeba regulovat rychlost s předstihem, pro případné přibrzďování se používá již brzda vlaková.

Pro zabrzdění použijeme Menu+7 pro pomalejší náběh brzdění nebo Menu+8 pro rychlejší náběh. Jízdní poloha tj odbrzdění s doplněním vzduchu je Menu+2. Poloha vysokotlakého švihu pro rychlé naplnění brzd u dlouhých vlaků je Menu+1, zde ale hrozí přebití brzdy, pokud je páka v této poloze moc dlouho. Závěrné polohy (zachování stavu) jsou Menu+3 a Menu+4. Rychlobrzda se aktivuje pomocí Menu+9. Klávesou Menu mám na mysli klávesu vedle vlaječky napravo od mezerníku.

Po minutí úseku odboček je povoleno 70 kmh, ale pozor! Tato rychlost platí až s minutím POSLEDNÍHO vozidla vlaku. Pokud zvýšíte rychlost dříve, pak přinejlepším dostanete trestné body (vpravo nahoře), v horším případě dojde k vykolejení vlaku.

Kdy můžete zvýšit rychlost si snadno spočítáte dle délky vlaku a aktuální rychlosti. Lokomotiva měří 34m, vagón cca 14m, 34+50x14 = délka 734m, rychlost 25km/h odpovídá 6.94 m/s, takže vlak potřebuje na projetí o něco víc než 105 sekund. Čili po minutí místa s povolenou rychlostí musíme pokračovat nezměněnou rychlostí ještě dvě minuty a pak teprve smíme zvýšit rychlost, protože pak teprve poslední vagón mine chráněný úsek.

Na pozici 157, za stanicí Kyjev Moskovskij, po táhlém klesání, jede vlak do odbočky a musí zpomalit na 40 kmh.

Před pozicí 262 houkáme SPC, protože je tam přejezd, kde je navíc omezení na 80 kmh.

Na 299 projíždíme stanicí Petro Krivonis a za ní je stoupání a klesání.

Stanice Podgorci na 490 bude naše konečná (samozřejmě si jeďte dál, pokud chcete).

Sjedeme s výkonem D, zabrzdíme Menu+7 či Menu-8, po zastavení ideálně před odjezdovým návěstidlem, odbrzdíme Menu+2 a aktivujeme lokomotivní brzdu ]. Vypneme EPT pomocí V, vlakový zabezpečovač pomocí N, vypneme řízení U, zavřeme brzdový kohout L, zhasneme reflektor H, vypneme motory O a P, nastavíme ruční brzdu přes pravé tlačítko a případně zhasneme osvětlení kabiny G.

A padla :)

Pár specialit:

Občas venku prší, což my si nasimulujeme pomocí podržení CTRL + 6 a 2 ( držet CTRL, stisk 6 a pustit, stisk 2 a pustit a uvolnit CTRL, 6 a 2 míněny klávesy na numerické klávesnici). Opakovanou kombinací se zvyšuje intenzita deště. Stěrače zapneme pomocí SHIFT+BCKSPC, mají dvě rychlosti. S mokrými kolejemi přijde další z běžných zpestření, prokluz kol, takže si pro férovost aktivujeme snížení adheze pomocí CTRL + 3 a 5. Poznáte to na "škubání" lokomotivy, hlášce "Slipping" + trestných bodech a také na nesmyslných hodnotách rychloměru (vlak se sotva hýbe a vy "jedete" třeba 130). Chyby v rychloměru mohou vést k aktivaci rychlobrzdy vlakovým zabezpečovačem... Řešením prokluzu je citlivá práce s výkonem a pískování pomocí X, kdy se sype suchý písek pod hnací kola lokomotivy. Pískování je zakázáno na výhybkách, které by se tak mohly zanést (tohle ale už ZDSIM nehlídá, to bychom už chtěli moc). Až vás déšť přestane bavit, tak "dopršíme" pomocí CTRL + 6 a 1, opět opakovaně, "normální" adhezi vrátíme zase CTRL + 3 a 5. Stěrače vypneme BCKSPC.

To je pro teď vše, ještě sem počítám pár postřehů z praxe doplním.

Další downloady:

Přidání příspěvku do diskuse

Jméno:
E-mail:
Website:
ICQ:
MSN:
Předmět:
Text zprávy:

Diskuse k článku [1]

girts | | 6. července 2017 | 17:27 |

masiniti